Protetyka Pełnoceramiczna z przywróceniem prawidłowej okluzji

Braki zębów powodują pojawienie się wad zgryzu czyli nieprawidłowej okluzji. Bez naprawienia okluzji, samo wstawienie brakujących zębów będzie nieskuteczne

Braki zębów utrzymujące się dłuższy czas powodują przemieszczenia i rotacje zębów sąsiadujących z luką, wysuwanie się zębów przeciwstawnych i zaniki kości. Mięśnie i układ receptorów dostosowują czynność żucia do nowych warunków. Ulegają wymuszonemu przeprogramowaniu. Pojawiają się niesymetryczne napięcia mięśni i przeciążenia stawu skroniowo-żuchwowego. W tak zmienionej sytuacji nie wystarczy protetyczne uzupełnienie braków. Patologia będzie się nasilała. Konieczne jest przywrócenie prawidłowego i stabilnego zgryzu (okluzji). W pierwszym etapie należy przywrócić prawidłowe relacje między zębami górnymi i dolnymi, w spoczynku i w trakcie żucia. Konieczne jest badanie radiologiczne i wykonanie wycisków do analizy. Na tej podstawie wykonujemy indywidualny deprogramator wadliwie funkcjonujących mięśni, który pacjent nosi kilka tygodni. Umożliwia on odnalezienie optymalnej dla pacjenta pozycji żuchwy. Przywracamy prawidłową wzajemną relację zębów górnych i dolnych oraz ich relację przestrzenną do stawów skroniowo-żuchwowych. Jednym słowem przywracamy prawidłową i stabilną okluzję.  Dopiero w tych warunkach można wykonać prawidłową rejestrację zgryzu urządzeniem Dento-Facial Analyzer, którym przenosimy informację z jamy ustnej do Artykulatora w pracowni protetycznej. Ten wstępny etap jest warunkiem nieodzownym aby móc podjąć właściwe i skuteczne leczenie protetyczne.

W naszych gabinetach wykonujemy uzupełnienia protetyczne w technologii CAD/CAM. Braki uzębienia są skanowane i projektowane w programie komputerowym. Projekt rekonstrukcji jest frezowany w urzadzeniu CAM sterowanym komputerem. Przed wykonaniem napalenia porcelany dokonujemy cyfrowej analizy barw naturalnych zębów pacjenta. Mapa analizy barw i projekt odbudowy wysyłane są łączem internetowym do laboratorium. Technologia gwarantuje precyzję a przez to trwałość korony lub mostu. Estetyka jest lepsza niż prac tradycyjnych. 

Pojedyncza korona pełnoceramiczna (w prezentowanym przypadku porcelanowa na tlenku cyrkonu) kosztuje 1 500 zł.

Pojedyncza korona porcelanowa na metalu kosztuje 1000 zł. 

Możliwe jest płacenie ratalne. Informacja i aplikacja na stronie : https://online.mediraty.pl/index.php?klinikain

 

Dr Lidia Kittel, specjalności: Implantologia, Implantoprotetyka i Chirurgia
Dr Diana Popławska, specjalności: Protetyka, Endodoncja mikroskopowa i Periochirurgia
1. Przykład optymalizacji sposobu i kosztów leczenia wg. dr Diany Popławskiej. Ząb w połowie zniszczony próchnicą. Usunięta została zniszczona część zęba. Uratowane części stały się filarem mostu.
2. Zamiast ekstrakcji i kosztownego, długotrwałego leczenia implantologicznego zastosowano rozwiązanie optymalne zdrowotnie i finansowo.
3. W części porcelanowej na metalu i porcelanowej bezmetalowej estetyka jest identyczna.
Dr Małgorzata Makulska-Kołtonowska, specjalności: Licówki, Protetyka, Medycyna estetyczna
4. Wyfrezowana podbudowa z tlenku cyrkonu po wypaleniu w piecu. Na podbudowę zostanie napalona porcelana. Powstanie most pełnoceramiczny o najwyższej estetyce.
5. Mapa cyfrowej analizy barw zębów pacjenta. Tuż przed wysłaniem łączem internetowym do laboratorium.
6. Cyfrowa wizualizacja kształtu planowanej odbudowy wysyłana łączem internetowym do laboratorium.
7. Efekt po napaleniu porcelany. Dobór barw dokonuje się przy użyciu techniki cyfrowej analizy barw naturalnych zębów pacjenta.
8. Kolejny przypadek kliniczny. Opracowanie zębów pod odbudowę pełnoceramiczną.
9. Odbudowa na modelu gipsowym. Etap pracy po skanowaniu i modelowaniu cyfrowym CAD, po wyfrezowaniu podbudowy z tlenku cyrkonu i w końcu, po napaleniu porcelany.
10. Efekt końcowy. Komentarz zbędny.
wróć